Vé tàu cao tốc Côn Đảo Express

Showing all 6 results

Tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo

 • Hành trình: Vũng Tàu đi Côn Đảo
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h sáng  
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 790000-950000/1 lượt/1 vé

Tuyến Trần Đề đi Côn Đảo

 • Hành trình: Trần Đề đi Côn Đảo
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 390.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Cần Thơ đi Côn Đảo

 • Hành trình: Cần Thơ đi Côn Đảo
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 7 giờ sáng  
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 750.000-850.000/1 lượt/1 vé

Tuyến Côn Đảo đi Vũng Tàu

 • Hành trình: Côn Đảo đi Vũng Tàu
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 13h30p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 790000-950000/1 lượt/1 vé

Tuyến Côn Đảo đi Trần Đề

 • Hành trình: Côn Đảo đi Trần Đề
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 12h
 • Loại tàu: Express
 • Giá vé: 390.000-450.000/1 lượt/1 vé

Tuyến Côn Đảo đi Cần Thơ

 • Hành trình: Côn Đảo đi Cần Thơ
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 12h
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 750000-850000/1 lượt/1 vé