Vé tàu cao tốc Phú Quốc Express

Showing 1–12 of 17 results

TUYẾN ĐÀ NẴNG – LÝ SƠN

 • Hành trình: Đà Nẵng đi Lý Sơn
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h, 14h
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 590000-720000/1 lượt/1 vé

Tuyến Rạch Gía đi Phú Quốc

 • Hành trình: Rạch Gía đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 7h40p, 10h20p, 12h40p, 14h00p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 340.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Hà Tiên đi Phú Quốc

 • Hành trình: Hà Tiên đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 06:40, 9:10, 12:30
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Cà Mau đi Phú Quốc

 • Hành trình: Cà Mau đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 9h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 590.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Rạch Gía đi Nam Du

 • Hành trình: Rạch Gía đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 6h30 sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Rạch Gía đi Hòn Sơn

 • Hành trình: Rạch Gía đi Hòn Sơn
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 6h30p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 170.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Hòn Sơn đi Rạch Gía

 • Hành trình: Hòn Sơn đi Rạch Gía
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 11h10p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 170.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Hòn Sơn đi Nam Du

 • Hành trình: Hòn Sơn đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h10p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 90.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Hòn Sơn

 • Hành trình: Nam Du đi Hòn Sơn
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 10h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 90.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Cà Mau đi Nam Du

 • Hành trình: Cà Mau đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 9h
 • Loại tàu: Cao tốc Experss
 • Giá vé: 350.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Cà Mau

 • Hành trình: Nam Du đi Cà Mau
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 15h
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 350.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Phú Quốc

 • Hành trình: Nam Du đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 11h20p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 260.000 VNĐ/1 lượt/1 vé