Products

Showing 1–12 of 24 results

TUYẾN PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ

 • Hành trình: PHAN THIẾT <-> PHÚ QUÝ
 • Ngày khởi hành: Từ thứ 2 đến CN
 • Giờ khởi hành: 07H30 và 11H30
 • Loại tàu: TRƯNG TRẮC
 • Giá vé: 390.000/1 lượt/1 vé

TUYẾN ĐÀ NẴNG – LÝ SƠN

 • Hành trình: Đà Nẵng đi Lý Sơn
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h, 14h
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 590000-720000/1 lượt/1 vé

Tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo

 • Hành trình: Vũng Tàu đi Côn Đảo
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h sáng  
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 790000-950000/1 lượt/1 vé

Tuyến Trần Đề đi Côn Đảo

 • Hành trình: Trần Đề đi Côn Đảo
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 390.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Cần Thơ đi Côn Đảo

 • Hành trình: Cần Thơ đi Côn Đảo
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 7 giờ sáng  
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 750.000-850.000/1 lượt/1 vé

Tuyến Côn Đảo đi Vũng Tàu

 • Hành trình: Côn Đảo đi Vũng Tàu
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 13h30p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 790000-950000/1 lượt/1 vé

Tuyến Côn Đảo đi Trần Đề

 • Hành trình: Côn Đảo đi Trần Đề
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 12h
 • Loại tàu: Express
 • Giá vé: 390.000-450.000/1 lượt/1 vé

Tuyến Côn Đảo đi Cần Thơ

 • Hành trình: Côn Đảo đi Cần Thơ
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 12h
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 750000-850000/1 lượt/1 vé

Tuyến Rạch Gía đi Phú Quốc

 • Hành trình: Rạch Gía đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 7h40p, 10h20p, 12h40p, 14h00p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 340.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Hà Tiên đi Phú Quốc

 • Hành trình: Hà Tiên đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 06:40, 9:10, 12:30
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Cà Mau đi Phú Quốc

 • Hành trình: Cà Mau đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 9h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 590.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Rạch Gía đi Nam Du và Ngược lại

 • Hành trình: Rạch Gía đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 6h30 sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé