Products

Showing 13–24 of 24 results

Tuyến Rạch Gía đi Hòn Sơn và Ngược lại

 • Hành trình: Rạch Gía đi Hòn Sơn
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 6h30p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 170.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Hòn Sơn đi Rạch Gía

 • Hành trình: Hòn Sơn đi Rạch Gía
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 11h10p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 170.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Hòn Sơn đi Nam Du

 • Hành trình: Hòn Sơn đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 8h10p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 90.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Hòn Sơn

 • Hành trình: Nam Du đi Hòn Sơn
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 10h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 90.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Cà Mau đi Nam Du

 • Hành trình: Cà Mau đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 9h
 • Loại tàu: Cao tốc Experss
 • Giá vé: 350.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Cà Mau

 • Hành trình: Nam Du đi Cà Mau
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 15h
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 350.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Phú Quốc

 • Hành trình: Nam Du đi Phú Quốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 11h20p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 260.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Nam Du

 • Hành trình: Phú Quốc đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 13h30p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 269.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Rạch Gía

 • Hành trình: Phú Quốc đi Rạch Gía
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 07:10, 08:00, 11:00, 13:25
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 340.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Hà Tiên

 • Hành trình: Phú Quốc đi Hà Tiên
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 09h30p, 14h30
 • Loại tàu: Cao tốc express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Cà Mau

 • Hành trình: Phú Quốc đi Cà Mau
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 13h30p
 • Loại tàu: Cao tốc express
 • Giá vé: 590.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Rạch Gía

 • Hành trình: Nam Du đi Rạch Gía
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 10h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé