Products

Showing 13–17 of 17 results

Tuyến Phú Quốc đi Nam Du

 • Hành trình: Phú Quốc đi Nam Du
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 13h30p
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 269.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Rạch Gía

 • Hành trình: Phú Quốc đi Rạch Gía
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 07:10, 08:00, 11:00, 13:25
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 340.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Hà Tiên

 • Hành trình: Phú Quốc đi Hà Tiên
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 09h30p, 14h30
 • Loại tàu: Cao tốc express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Phú Quốc đi Cà Mau

 • Hành trình: Phú Quốc đi Cà Mau
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 13h30p
 • Loại tàu: Cao tốc express
 • Giá vé: 590.000 VNĐ/1 lượt/1 vé

Tuyến Nam Du đi Rạch Gía

 • Hành trình: Nam Du đi Rạch Gía
 • Ngày khởi hành: Thứ 2 đến chủ nhật
 • Giờ khởi hành: 10h sáng
 • Loại tàu: Cao tốc Express
 • Giá vé: 250.000 VNĐ/1 lượt/1 vé